Voor diverse beleidsterreinen in het bestuursrecht
Gespecialiseerd in Horeca
Mr. H.C. Bos
Juridisch Adviesbureau Bos
Welkom bij Juridisch Adviesbureau Bos (JAB)

Juridisch Adviesbureau Bos (JAB) richt zich op een aantal beleidsterreinen in het bestuursrecht, zoals onder andere Ruimtelijke Ordeningsrecht, Handhaving, Openbare Orde en Veiligheid, Bijzondere Wetten, waaronder de Drank- en Horecawetgeving en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Horeca specialisatie

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in Horeca in de brede zin van het woord. Zie verder onder de subparagraaf Horeca Adviesbureau Bos (HAB).

Specifieke kennis

Op genoemde beleidsterreinen is veel specifieke kennis aanwezig om de overheid dan wel de ondernemer/burger van dienst te zijn. 

Variatie in ondersteuning

Opdrachten kunnen variëren van éénmalig tot een uitgebreide begeleiding en juridische ondersteuning.